Landsbygdsprogrammet 2014–2020

Skyltning och infrastruktur för ökad tillgänglighet och turism i Arboretum Norr, 2020-2023.

Landsbygdsprogrammet erbjuder stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat. Vi är mycket tacksamma över stödet som gav oss möjlighet till att projektera och utveckla tillgängligheten i Arboretum Norr.

Syftet med projektet var att göra området mer tillgängligt för besökare genom upprustning och byggnation av leder, trappor, spänger och portaler. Projektet omfattade även skyltning av leder, världsdelar, träd och buskar, samt utveckling av programvara för att erbjuda besökare relevant digitalt information.

En tom anslagstavla, innan projektet drog igång. Kan säga allt eller inget.

Anledningen till att vi sökte stöd hos Landsbygdsprogrammet var att vi ville utöka tillgängligheten och infrastrukturen i vårt huvudarboretum i byn Baggböle. Vid ansökniningsdagen var många spänger och trappor i så pass dåligt skick att de istället för att tillgängliggöra arboretets lignoser och utsiktsplatser snarare utgjorde en risk för fara. Eftersom Arboretet i Baggböle är beläget i branta slänter där det kan vara svårt eller ibland omöjligt att ta sig fram, har vi under projekttiden dessutom fått möjlighet att utöka det befintliga och såväl viktiga stigsystemet.

Projektet innehöll också exponering av skyltar, då arboretets tidigare skyltning varit undermålig på grund av ekonomiska brister. Genom att förse besökare med information och aktuell fakta hoppas vi kunna bidra till en attraktivare landsbygd med ökad tillgänglighet både för turism och lokalbor.

För att vara mer exakt så har vi t.ex. kunnat;

  • förse alla kollekter med små artskyltar där svenskt och latinskt namn uppges, groningsår, registreringsnummer, och även en QR-kod som tar besökaren vidare till vår interaktiva karta
  • Förse utvalda arter (främst i Europa-delen) med A4-skyltar, där mer information och rolig fakta på både svenska och engelska kan läsas
  • Uppföra två välkomstportaler vid södra respektive norra entrén för att utestänga motorfordon samt få ned farten på cyklister av hänsyn till våra besökare
  • Bygga en stor anslagstavla fullspäckad med information (på både svenska och engelska) om arboretet, dess lignoser och områdena i arboretet

Vi vet att våra nuvarande besökare inte bara söker sig till Arboretet i Baggböle för att studera dendrologi (trädlära), då platsen även är känd bland ornitologer, biologer, mykologer, och övriga naturintresserade. Många lokalbor har sina promenadstråk genom arboretet och nästintill varje dag stöter vi på en Umeåbo, i sällskap av sin termos som är på jakt efter en stund ro. För att stödja intressegruppen och öka rekreationsvärdet har vi tack vare stödet från Landsbygdsprogrammet kunnat bygga fler bänkar och bord och därigenom skapat både fler viloplatser och mötesplatser.