Landsbygdsprogrammet 2014–2020

Skyltning och infrastruktur för ökad tillgänglighet och turism i Arboretum Norr, 2019-2023.

Landsbygdsprogrammet erbjuder stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat. Vi är mycket tacksamma över stödet som gav oss möjlighet till att projektera och utveckla tillgängligheten i Arboretum Norr.

Vid våra entréer möts du nu som besökare av anslagstavlor, fyllda med information och rolig fakta.

Syftet med projektet var att göra området mer tillgängligt för besökare genom upprustning och byggnation av leder, trappor, spänger och portaler. Projektet omfattade även skyltning av leder, världsdelar, träd och buskar, samt utveckling av programvara för att erbjuda besökare relevant digitalt information.

Restaurering av trapp pågår i Arboretum Norr’s Sibirien för ökad tillgänglighet.