Hasselbacken

I hasselbacken finns det förstås Hasselbuskar, Corylus avellana, planterade Två äldre och större individer står närmast huvudleden medan yngre plantor från Ultuna och campus inne i Umeå står i backen ovanför. Förutom dessa buskar står ett ganska stort exemplar av parklind, Tilia × europaea, på samma plats. Det är en hybrid, alltså en korsning mellan vanlig skogslind, Tilia cordata, och bohuslind, Tilia platyphyllos. Bohuslind är ett av Sveriges ovanligaste lövträd. Arboretets enda stora Fågelbär-träd, Prunus avium, som är frö sått 1994 står i anslutning till de andra växterna. Det är väl etablerat nu och har börjat skjuta rotskott som vi har grävt upp och flyttat för att skapa en ny generation fågelbär.