Domherre

Länk till Ljudinspelningar

Domherre, Pyrrhula pyrrhula (Foto: Lars Dahlberg)