Fototävlingar

Under 2015 höll Arboretum Norr tillsammans med Trädgård Norr i en fototävling.
Denna tävling innefattade 4 deltävlingar under årstiderna vinter, vår, sommar och höst.
Målet var att tydligt spegla platsens särart och årstiden som man tävlade i.
Vinnarna fick äran att publiceras på en halvsida i tidsskriften Trädgård Norr och
en prenumeration på samma tidning

Vinter

SAMSUNG DIGITAL CAMERA 2-vinter 3-vinter
1. Alva Granström       2. Håkan Iseklint        3. Anders Granström


Vår

1-var 2-var 3-var
1. Liselott Stavrén          2. Hilda Aspman          3. Sara Bengtsson
                                             

Sommar

OLYMPUS DIGITAL CAMERA 2-sommar 3-sommar
1. Gun Martinsson         2. Sara Hedlund             3. Erik Fernemar


Höst

1-host 2-host 3-host
1. Annika Tenghall     2. Gunhild E Nyberg    3. Kristoffer Nygren