Större hackspett

Länk till Ljudinspelningar

Större hackspett, Dendrocopos major (Foto: Lars Dahlberg)

Större hackspett, Dendrocopos major (Film: Lars Dahlberg)