Vitryggig hackspett

Vitryggig hackspett, Dendrocopos leucotos (Foto: Alexandra Högberg)
Sälg, Salix caprea, hackad av vitryggig hackspett, Dendrocopos leucotos (Foto: Lars Dahlberg)