Barrträdsleden

Barrträdsleden på vintern. Barrträden är från vänster japansk hemlock, koreansk stickgran och fujigran.

Barrträdsleden på vintern. Barrträden är från vänster japansk hemlock, koreansk stickgran och fujigran.

Till höger om stigen en bärapel från Korea och längre bort syns de japanska rönnarna i vackra höstfärger.

Till höger om stigen en bärapel från Korea och längre bort syns de japanska rönnarna i vackra höstfärger.

aa

a

a

a

a

a

aa

a

I den bortre änden (längst österut) av Baggbölearboretets asiendel har vi en del asiatiska barrträd samlade. Här finns till exempel arter som koreansk tuja, Thuja koraiensis, hiba, Thujopsis dolabrata och japansk hemlock, Tsuga diversifolia. Av ädelgranarna har vi de största exemplaren för våra breddgrader av koreagran, Abies koreana och fujigran, Abies veitchii, samt av gransläktet (Picea) anjangran, Picea. jezoensis, koreansk stickgran, (Picea. koraiensis och brungran, Picea. glehnii. De mest utmärkande lövträden i denna del av arboretet är nog på våren bäraplarna, Malus baccata, med sin rika vita blomning och på hösten de japanska rönnarna, Sorbus commixta, med sina vackra röda höstfärger.

Centralt i bilden ett bestånd av koreagranar och i nedre högra hörnet en hiba från Japan.

Centralt i bilden ett bestånd av koreagranar och i nedre högra hörnet en hiba från Japan.

Från arboretets östra entré har man en fin utsikt över Baggböleforsen.

Från arboretets östra entré har man en fin utsikt över Baggböleforsen.