Östasien

Östasien

Östasien är ett smalt och lång­sträckt område där plan­teringarna främst har skett nere på älv­brinken ut­med den cykelstig som löper tvärs igenom området. Större delen kantas av mycket branta, erosions­­benägna sluttningar, som i dag har natur­skyddats som en så kallad nyckel­biotop. Östasien­delen i arboretet innehåller framförallt arter från Korea, Kina, Japan och Sydöstra Ryssland (provinsen Primorje Kraj). Tidigare sattes här också många träd och buskar som samlats in på Sakhalin och Kamtjatka, d.v.s. det om­råde längre norrut som brukar kallas Ryska Fjärranöstern. Kollekter därifrån försöker vi nu­mera så långt möjligt placera i vår Sibiriendel, men gränsen mellan Sibirien och resten av Öst­asien är flytande och många arter förekommer givetvis i bägge om­rådena.


Om man till Östasien inte räknar områdena längst i söder med tropiskt och subtropiskt klimat (Sydostasien) utan bara det tempererade områdena från Kina/Taiwan och norrut, så är detta ändå ett av de allra artrikaste områdena på jorden både på lövträds- och barrträds-sidan. I norra delarna av området kan man, speciellt i höglägen och inte alltför kustnära, hitta ett klimat, som vad gäller snö och kyla, på många sätt  motsvarar förhållandena i norra Skandinavien. Östasien, liksom lejonparten av jordens skogar, har dock ett mycket sydligt läge jämfört med Skandinavien. Nordöstligaste Kina ligger t.ex. inte längre norrut än norra Tyskland (53°N) att jämföras med Baggböle på 63°50´N. När man flyttar växter hit upp från så långt söderut är de därför anpassade till en annan daglängd än de möter här, även om de levt i ett likvärdigt klimat för övrigt. Detta kan, hos vissa arter leda till dålig härdighet, på grund av för tidig lövsprickning innan det blivit tillräckligt varmt på våren eller på grund av för sen invintring på hösten.

Vi har dock i vår östasiendel ändå många vackra och intressanta träd och buskar som tycks klara sig alldeles utmärkt i det norrländska klimatet, drygt 230 stycken till dags dato (våren 2015), vilka fördelar sig på inte mindre än 60 olika arter. Klicka i kartan här ovan för att läsa mer om och se bilder från några av besöksmålen i Östasien eller använd länken ”Östasiens arter” för att få mer information om träd och buskar som du hittar i denna del av arboretet.