Changbai Shan

Changbaishan

Kamtjatkabjörk på berget Changbai Shan, 1900 m.ö.h., NÖ Kina, foto: Elisabeth Öberg, 1990

 

Fujirododendron, Rhododendron brachycarpum och kinesisk fläder vid Changbai Shan.

Changbai Shan är ett 2600 meter högt berg som ligger i östra Kina (Manchuriet) på gränsen mot Nordkorea. Arboretum Norrs tidigare föreståndare Elisabeth Öberg gjorde 1990 en studie- och insamlings-resa dit tillsammans med Jerker Bäck. På berget finns en oerhört distinkt vegetationszonering från ca 700 m över havet till toppen, och ett syfte med deras resa var att följa olika arters förmåga att klara det successivt hårdnande klimatet (du kan ladda ned hela deras intressanta rapport genom att klicka på länken nederst på sidan). Ett annat syfte med resan var givetvis fröinsamling. Trots det sydliga läget (42°N bredd) finns på Changbai Shan på grund av höjden över havet en mängd intressanta arter som borde ha goda förutsättningar i vårt klimat.

Changbai Shan i Arboretum Norr, med nyplanterad manchurisk ask, Fraxinus mandshurica  i förgrunden. Björken invid trappan är en Kamtjatkabjörk av den mer rakvuxna typen, insamlad på Kamtjatka.

Changbai Shan i Arboretum Norr, med nyplanterad manchurisk ask, Fraxinus mandshurica i förgrunden. Björken invid trappan är en Kamtjatkabjörk av den mer rakvuxna typen, insamlad på Kamtjatka.

1995 påbörjade Elisabeth planteringar på denna plats i arboretets östasiendel i syfte att försöka efterlikna olika vegetationszoner på nämnda berg eller åtminstone att visa ett representativt urval av arter. Idag växer där en kinesisk fläder Sambucus williamsii samt bärtry Lonicera coeruela var. edulis och en ros Rosa koreana som härstammar från Elisabeths ursprungliga insamlingar.


Vi har också under senare år kompletterat samlingarna på platsen med en mängd träd och buskar som samlats in längre norrut i östasien (framförallt på Sakhalin och Kamtjatka). Det rör sig mestadels om arter som också växte på Changbai Shan men där man får söka mer nordliga provenienser för att de skall vara riktigt härdiga i Umeå. Exempelvis finner du längst ned i sluttningen två alar och två björkar hämtade på Kamtjatka. Det är japansk al, Alnus hirsuta och sibirisk björkal, Alnus viridis ssp. fruticosa samt manchurisk björk Betula platyphylla och kamtjatkabjörk, Betula ermanii. Här hittar man också en lite avskild fikaplats där klättrande kamelontbuskar, Actinidia kolomikta, och en bäckravin bidrar till att svepa in platsen i ett exotiskt skimmer.

Tores trappa är döpt efter Tore Karlsson i Baggböle som skänkte mark till Stiftelsen Arboretum Norr så att denna trap skulle kunna bli verklighet.

Tores trappa är döpt efter Tore Karlsson i Baggböle som skänkte mark till Stiftelsen Arboretum Norr så att denna trapp skulle kunna bli verklighet.

Hela slänten ovanför Östasien är idag naturskyddad som nyckelbiotop och vi samarbetar med skogsstyrelsen för att bevara dessa artrika biotoper. Hela slänten, utom ovanför Changbai Shan, där vi har fått lov att öppna upp och bygga en trapp så att man nu kan ta sig upp till åkermarken ovanför för att titta på nyckelbiotopen eller ta sig tillbaka till herrgården och parkeringen. Dessutom är den 60 m långa ”Tores trapp” värd ett besök i sig. På sidorna av Tores trappa är det lite mindre brant och här har vi öppnat upp för lite planteringar. Här växer till exempel lönnarter som grönlönn, Acer barbinerve och manchurisk axlönn, Acer caudatum ssp. ukurunduense, som i Östasiens skogar främst förekommer som underväxt under större träd.

changbai

Rapport från Changbai Shan Expeditionen 1990