Kanalvandringen

3-host

På grund av det inklämda läget mellan de branta slänterna i nyckelbiotopen  och älvbrinken, som ibland översvämmas under vårfloden, har vi inte så mycket expansionsutrymme i östasiendelen av arboretet som i andra delar. Östasien är artrikt och vi har många spännande växter därifrån som står och växer till sig i vår plantskola, i väntan på utplantering. De senaste tre åren har vi därför hållit på och röjt ett igenväxt och tidigare outnyttjat område intill utskovskanalen från det gamla kraftverket en bit uppströms.

DSC00133-2

 

 

 

 

 

 

Medan vi har arbetat med området har det gått under arbetsnamnet ”Nya Asien” men då vi nu bygger ett stigsystem som bjuder på vackra vyer över de gamla stenmurarna utmed kanalen har vi bestämt att det nya namnet skall bli just ”Kanalvandringen”. Det nya stigsystemet går i en vacker del av arboretet, men hittills har vi endast hunnit plantera mycket få träd och buskar här. Marken är mycket stenig och svårarbetad så vi får se vad vi lyckas få att växa här under de närmaste åren. Koreatall (Pinus koraiensis), Luddkörsbär (Prunus tomentosa), Rönnbärsapel (Malus toringo) och Sibirskt korgvide (Salix schwerinii) är bara ett fåtal av nyplanteringarna som vi hoppas ska växa på sig här så småningom.

CAM00399-2