Pärondalen

Pärondalen är det område som först möter en besökare till vår Östasiendel.

Manchuriskt päron, Pyrus ussuriensis

Rakt nedanför herrgården ligger Pärondalen som har fått sitt namn från de manchuriska päron, Pyrus ussuriensis, som planterades här redan i mitten av 1980-talet. Päronträden är mycket dekorativa på våren med sin tidiga blomning (mitten av maj) då de har enkla, men stora, vita blommor.På hösten sätter de rikligt med gulgröna frukter. Päronen är fullt ätliga men ganska beska i smaken.

I den branta slänten mellan päronträden och herrgårdens fårhage har under senare år ett mycket stort antal näverhäggar, Prunus maackii, självsått sig. Moderträden står i Kvarnängen bara 40 m bort. När de planterades i mitten av 1980-talet var arten ännu mycket okänd i norra Sverige men den har under senare år blivit en av de allra vanligaste i Umeås parker och trädgårdar. Ungträden är mycket snabbväxande och här får de stå kvar som ett självföryngrat, mycket tätt och självgallrande bestånd, vilket skapar ett unikt och exotiskt intryck.


Manchurisk valnöt, Juglans mandshurica i förgrunden och näverhäggar, Prunus maackii, i bakgrunden. Bägge arterna har mycket gula höstfärger.

Manchurisk valnöt, Juglans mandshurica i förgrunden och näverhäggar, Prunus maackii, i bakgrunden. Bägge arterna har mycket gula höstfärger.

I slänten har vi också planterat manchurisk valnöt, Juglans mandshurica och manchurisk ask, Fraxinus mandshurica, vilka också är två snabbväxare som med sina stora blad ytterligare bidrar till det exotiska intrycket.

En annan nybliven favorit är körsbärsoxeln, Sorbus alnifolia, som har vacker blomning med små vita blommor på våren samt vackra röda frukter och underbar färgprakt på hösten. I de flesta plantskolekataloger och växtbeskrivningar brukar härdigheten anges till växtzon III. Våra sex individer med höjder av upp till 6-7 m, var 25 år gamla när de 2011 flyttades hit från gamla nedlagda försök med olika växtmaterial på våra tidigare försöksfält vid Röbäcksdalen inne i Umeå (läs mer om trädslagsförsöken på Röbäcksdalen och Sveriges största trädflyttningsföretag).

kamtjatkahagtorn

Orienthagtorn, Crataegus chlorosarca i röda höstfärger. Manchuriskt päron, Pyrus ussuriensis, till höger och i bakgrunden syns en gulgrön machurisk ask, Fraxinus mandshurica.