Östra Nordamerika

Östra nordamerika

“Östra Nordamerika” är en spektakulär plats att besöka om våren, inte bara med avseende på exotiska träd och buskar utan kanske främst på grund av en ymnighet av vår inhemska ormbunksart strutbräken (Matteuccia stuthiopteris). Den ger sluttningen en närmast tropisk prägel.

Antalet transatlantiska buskar och träd i den här delen av arboretet uppgår till 34 olika arter fördelat på omkring 260 plantor. Nere vid stranpromenaden finns ett större bestånd av Silverlönn. Arten kom till England från Nordamerika redan på tidigt 1700-tal och har sedan dess varit ett uppskattat träd med gott prydnadsvärde stora delar av Europa. Arten anses inte vara härdig på våra breddgrader men i Arboretum Norr står sedan 1986 et 50-tal sliverlönnar. Bladen är mörkröda när de slår ut på våren. de blir sedan ljusgröna med silvervit undersida som liksom glittrar när vinden drar genom lövverket.

Träden i beståndet varierar både i form och storlek, men vissa exemplar har utvecklats riktigt bra och är idag över 5 m höga. Elva sockerlönnar, Acer sccharum, härsammande från New Hampshire i Östra USA planterades ut våren 2001. Arten anses allmänt vara mindre härdig och odlingsvärd än silverlönnen, men har dock klarat uppdragningen i Öjebyn utanför Piteå bra och vi hoppas att den framtida utvecklingen blir god.